Gwyliau

Mae’n dymor y gwyliau!

Os ydych i ffwrdd o’r gwaith neu’r coleg dros yr haf, cofiwch y gallwn drefnu anfon yr holiadur i gyfeiriad e-bost gwahanol neu drefnu atal yr holiaduron am gwpwl o wythnosau.

Cysylltwch â ni ar cymorth@panelcyfryngau.cymru neu 07947 129227 i drefnu hyn.