AT SYLW POB AELOD

Mae’r dyddiad cau ar gyfer llenwi’ch holiaduron Panel Cyfryngau Cymru bob wythnos wedi newid i ddydd Iau, 8am. Byddwch yn dal i gael eich holiadur bob dydd Llun a byddwn yn gofyn i chi ei lenwi yn y tri diwrnod nesaf.

Mae Panel Cyfryngau Cymru wedi symud at holiadur ar-lein am ddau reswm:  1) gallwn gasglu mwy o wybodaeth trwy holiadur ar-lein o gymharu â’r lle cyfyngedig yn yr holiadur papur; 2) mae ymatebion ar-lein yn cael eu dychwelyd lawer yn gyflymach na holiaduron drwy’r post, ac mae hynny’n golygu bod modd i ni gyflwyno data ac adrodd yn gyflymach, sy’n angenrheidiol erbyn hyn.

Hoffwn eich atgoffa ein bod ni’n cynnig talebau Amazon, rhoddion i elusennau a rhoddion i grwpiau cymunedol fel gwobrau am holiaduron ar-lein – a chewch gyfle i fod yn rhan o’n holl gystadlaethau gwych.

Diolch am fod yn aelod o Banel Cyfryngau Cymru.  Rydyn ni wir yn gwerthfawrogi eich barn am deledu a’r cyfryngau yng Nghymru.

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

@PCCMPW
Mae'ch holiadur yn barod ... i chi rannu barn am y cyfryngau fuoch chi'n eu gwylio, gwrando a'u defnyddio dros yr wythnos ddiwethaf. Your survey is ready .. for you to have your say about the media you watched , listened and used over the last week. https://t.co/QVgX67KY5g
h J R
@PCCMPW
Cwblhewch yr holiadur cyn 8am ddydd Iau am gyfle i ennill! Complete the survey before 8am on Thursday for a chance to win! https://t.co/mV0OzVDqwT
h J R
@PCCMPW
Diolch i bawb a alwodd heibio i'n gweld yn Eisteddfod Genedlaethol Tregaron. Croeso i'r holl aelodau newydd. #cyfryngau #cymru Thank you to all who visited our stall at the Eisteddfod in Tregaron last week. A warm welcome to all new members. #media #wales https://t.co/utqmnLpwpM
h J R
@PCCMPW
Rhai o’r cymeriadau welson ni ar ein stondin yn yr Eisteddfod dros y penwythnos! Some of the characters we met at our Eisteddfod stand over the weekend! https://t.co/MmgFsKGrS8
h J R
@PCCMPW
Fe gewch chi groeso cynnes gan Banel Cyfryngau Cymru yn Eisteddfod Ceredigion You’ll get a warm welcome from Media Panel Wales at Ceredigion Eisteddfod https://t.co/Gdp6meDTlO
h J R