AT SYLW POB AELOD

Mae’r dyddiad cau ar gyfer llenwi’ch holiaduron Panel Cyfryngau Cymru bob wythnos wedi newid i ddydd Iau, 8am. Byddwch yn dal i gael eich holiadur bob dydd Llun a byddwn yn gofyn i chi ei lenwi yn y tri diwrnod nesaf.

Mae Panel Cyfryngau Cymru wedi symud at holiadur ar-lein am ddau reswm:  1) gallwn gasglu mwy o wybodaeth trwy holiadur ar-lein o gymharu â’r lle cyfyngedig yn yr holiadur papur; 2) mae ymatebion ar-lein yn cael eu dychwelyd lawer yn gyflymach na holiaduron drwy’r post, ac mae hynny’n golygu bod modd i ni gyflwyno data ac adrodd yn gyflymach, sy’n angenrheidiol erbyn hyn.

Hoffwn eich atgoffa ein bod ni’n cynnig talebau Amazon, rhoddion i elusennau a rhoddion i grwpiau cymunedol fel gwobrau am holiaduron ar-lein – a chewch gyfle i fod yn rhan o’n holl gystadlaethau gwych.

Diolch am fod yn aelod o Banel Cyfryngau Cymru.  Rydyn ni wir yn gwerthfawrogi eich barn am deledu a’r cyfryngau yng Nghymru.

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

@PCCMPW
Llongyfarchiadau i Elwyn o Bowys ar ennill Casgliad Pasg Hapus Sarah Bunton yn ein cystadleuaeth Gwanwyn 2022 Congratulations to Elwyn from Powys who won the Sarah Bunton Pasg Hapus Easter Collection in our Spring 2022 prize-draw https://t.co/wm78evVOR8
h J R
@PCCMPW
Mae ’na dal amser i roi gwbod ba gyfryngau wylioch chi wythnos diwethaf Llenwch eich holiadur cyn 8am fory am eich credyd! There’s still time to tell us what media you watched last week. Complete your survey before 8am tomorrow to get your credit! https://t.co/ImjgdP5Sve
h J R
@PCCMPW
Holiaduron wythnos yma ar ei ffordd yn fuan 📧 Cofiwch llenwi un chi cyn 8am bore dydd Iau! This week’s surveys are on their way soon📧 Remember to complete yours before 8am on Thursday! https://t.co/TcsjkWeukb
h J R
@PCCMPW
Mae ’na dal amser i roi gwbod ba gyfryngau wylioch chi wythnos diwethaf Llenwch eich holiadur cyn 8am fory am eich credyd! There’s still time to tell us what media you watched last week. Complete your survey before 8am tomorrow to get your credit! https://t.co/72uQCNB5W0
h J R
@PCCMPW
Credyd ychwanegol! Holiaduron wythnos yma ar ei ffordd yn fuan 📧 Cofiwch llenwi un chi cyn 8am bore dydd Iau! Extra credit! This week’s surveys are on their way soon📧 Remember to complete yours before 8am on Thursday! https://t.co/4gW0kAMrmj
h J R