Cyfeirio Ffrind 16 – 24 mlwydd oed

Mae Panel Cyfryngau Cymru wrthi’n chwilio am aelodau newydd yn y grŵp oedran 16-24 oed sy’n byw yng Nghymru, a byddwn yn eich gwobrwyo am ein helpu.

Mae’r cynllun Cyfeirio Ffrind yn eich galluogi i wahodd ffrindiau neu aelodau o’r teulu sydd yn y grŵp oedran 16-24 oed ac sy’n byw yng Nghymru, i ymuno â Phanel Cyfryngau Cymru.

I gymryd rhan:

  • Byddwch ar eich gwyliadwriaeth am neges e-bost yn eich gwahodd i gyfeirio ffrind
  • Gofynnwch i’ch ffrind(iau) /aelod(au) o’ch teulu am ganiatâd i’w gwahodd i fod ar Banel Cyfryngau Cymru
  • Cyfeiriwch eich ffrind(iau) /aelod(au) o’ch teulu os ydyn nhw yn y grŵp oedran 16–24 oed, trwy roi eu henw llawn a’u cyfeiriad e-bost yn yr holiadur cyfeirio ffrind a anfonwyd gennym
  • Byddwn wedyn yn anfon gwahoddiad at eich ffrind(iau)/ aelod(au) o’ch teulu yn eu gwahodd i ymuno â Phanel Cyfryngau Cymru

Mae mor syml â hynny!

I ddiolch i chi am eich ymdrechion, wedi i’ch ffrind/aelod o’r teulu lenwi 5 holiadur wythnosol, byddwn yn anfon taleb Amazon gwerth £5 atoch. Mae hyn yn ychwanegol at eich gwobrau a’ch credydau arferol, a’r cyfleoedd arferol i ennill gwobrau mewn cystadlaethau.

Byddwch ar eich gwyliadwriaeth am neges e-bost yn eich gwahodd i gyfeirio ffrind!

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

@PCCMPW
Dydd Gŵyl Dewi Hapus! Dydd Mercher 1af o Fawrth #DyddGŵylDewi #Cymru #Dathlu #Gwanwyn Happy St David’s Day! Wednesday 1st March #StDavidsDay #Wales #celebrate #Spring https://t.co/9bBwGRQSN4
h J R
@PCCMPW
Llongyfarchiadau i Melissa o Gaerffili ar ennill taleb Amazon gwerth £25 yn ein Cystadleuaeth Gyflym yr wythnos ddiwethaf! Congratulations to Melissa from Caerphilly, winner of a £25 Amazon voucher in our Flash Prize Draw last week! https://t.co/oBTRLEsUfu
h J R
@PCCMPW
Diwrnod Santes Dwynwen Hapus i bawb💕 #santesdwynwen #DyddSantesDwynwen #cariad #Cymru Happy St Dwynwen Day to one and all💕 #stdwynwensday #love #Wales https://t.co/kCw63nQCec
h J R
@PCCMPW
Llongyfarchiadau i Jenny o Sir Fynwy, Elan o Wynedd a Llian o Bowys - enillwyr yr e-gardiau adrahome gwerth £75, £50, a £25 yng Nghystadleuaeth yr Ŵyl. https://t.co/KGCgcEE7v8
h J R
@PCCMPW
Congratulations to Jenny from Monmouthshire, Elan from Gwynedd and Llian from Powys who won £75, £50, and £25 adrahome e-cards in our Festive prize-draw. https://t.co/mHbIkzoOU0
h J R