Cyhoeddiad pwysig

NEWID O HOLIADURON DRWY’R POST I HOLIADURON AR-LEIN

Bellach mae Panel Cyfryngau Cymru ar gael ar-lein yn unig.

Hyd yn hyn, rydym wedi cynnig y dewis i chi lenwi holiaduron wythnosol Panel Cyfryngau Cymru ar-lein neu drwy’r post. Yn anffodus, mae’r dewis o gymryd rhan drwy’r post wedi dod i ben.

Mae gennym ddau reswm dros symud at fethodoleg ar-lein yn unig: 1) gallwn gasglu mwy o wybodaeth drwy holiadur ar-lein o gymharu â’r lle cyfyngedig yn yr holiadur papur; 2) mae ymatebion ar-lein yn cael eu dychwelyd lawer yn gyflymach na holiaduron drwy’r post, ac mae hynny’n golygu bod modd i ni gyflwyno data ac adrodd yn gyflymach, sy’n angenrheidiol erbyn hyn.

Mae arnom angen darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am y gwasanaethau y mae S4C yn eu darparu oherwydd y newidiadau sy’n digwydd ym myd y cyfryngau.

Mae eich barn am y mathau o gyfryngau yr ydych yn eu gwylio yng Nghymru yn dal i fod yn amhrisiadwy i ni ac i S4C.  Diolch i bawb sydd wedi newid at yr holiaduron ar-lein, rydym yn croesawu eich penderfyniad i barhau i fod yn rhan o Banel Cyfryngau Cymru.

Byddwch yn parhau i ennill gwobrau gwych –talebau Amazon a rhoddion i elusennau a grwpiau cymunedol yn gyfnewid am holiaduron ar-lein – a chewch gynnig i gymryd rhan ymhob un o’n cystadlaethau anhygoel i gael cyfle i ennill gwobrau gwych.

Diolch i’r holl aelodau sydd wedi bod yn cymryd rhan drwy’r post, am eich holl atebion – rydym yn gwerthfawrogi pob un ohonynt yn fawr iawn ac maen nhw wedi bod yn amhrisiadwy i ni ac i S4C.

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

@PCCMPW
Llongyfarchiadau i Elwyn o Bowys ar ennill Casgliad Pasg Hapus Sarah Bunton yn ein cystadleuaeth Gwanwyn 2022 Congratulations to Elwyn from Powys who won the Sarah Bunton Pasg Hapus Easter Collection in our Spring 2022 prize-draw https://t.co/wm78evVOR8
h J R
@PCCMPW
Mae ’na dal amser i roi gwbod ba gyfryngau wylioch chi wythnos diwethaf Llenwch eich holiadur cyn 8am fory am eich credyd! There’s still time to tell us what media you watched last week. Complete your survey before 8am tomorrow to get your credit! https://t.co/ImjgdP5Sve
h J R
@PCCMPW
Holiaduron wythnos yma ar ei ffordd yn fuan 📧 Cofiwch llenwi un chi cyn 8am bore dydd Iau! This week’s surveys are on their way soon📧 Remember to complete yours before 8am on Thursday! https://t.co/TcsjkWeukb
h J R
@PCCMPW
Mae ’na dal amser i roi gwbod ba gyfryngau wylioch chi wythnos diwethaf Llenwch eich holiadur cyn 8am fory am eich credyd! There’s still time to tell us what media you watched last week. Complete your survey before 8am tomorrow to get your credit! https://t.co/72uQCNB5W0
h J R
@PCCMPW
Credyd ychwanegol! Holiaduron wythnos yma ar ei ffordd yn fuan 📧 Cofiwch llenwi un chi cyn 8am bore dydd Iau! Extra credit! This week’s surveys are on their way soon📧 Remember to complete yours before 8am on Thursday! https://t.co/4gW0kAMrmj
h J R