Cynllun Cymunedol

Gall grwpiau cymunedol dderbyn hyd at £500 y flwyddyn trwy annog eu haelodau i lenwi’n holiaduron.

Mae sawl côr, cymdeithas rhieni, papur bro, CFfI a phwyllgor codi arian ledled Cymru eisoes wedi ymuno â’r cynllun, ac yn ystod 2017 cyfrannwyd £3150 i goffrau nifer o grwpiau cymunedol.

Os hoffai’ch grŵp/clwb neu gymdeithas ymuno â’r cynllun ….

Gallwch un ai annog eich aelodau/cefnogwyr i ymuno â’r panel ar panelcyfryngau.cymru ac enwi’ch grŵp/clwb wrth ddewis gwobr ar y ffurflen ymaelodi

NEU

Gallwn drefnu bod un o’n swyddogion yn galw heibio’r grŵp/clwb am sgwrs gyda ffurflenni ymaelodi. I drefnu ymweliad cysylltwch â Sian ar 07494 506 962 / cymorth@panelcyfryngau.cymru

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

@PCCMPW
Pob Hwyl i dim pêl droed Cymru yn ei gêm cyntaf yng Nghwpan y Byd heno #ArBenyByd #YWalGoch #YmaOHyd Good Luck to Wales football team in their first World Cup match tonight #FIFAWorldCup #Together Stronger #TheRedWall https://t.co/diWAiaiMXZ
h J R
@PCCMPW
Cofiwch eich holiadur ychwanegol = gwobr ychwanegol! Remember your extra survey = extra reward! https://t.co/3rt4RxK3wz
h J R
@PCCMPW
Mae ’na dal amser i roi gwbod ba gyfryngau wylioch chi wythnos diwethaf Llenwch eich holiadur cyn 8am fory am eich credyd!🕗 There’s still time to tell us what media you watched last week. Complete your survey before 8am to get your credit!🕗 https://t.co/pkFgav8H5b
h J R
@PCCMPW
Holiaduron wythnos yma ar ei ffordd yn fuan Cofiwch llenwi un chi cyn 8am bore dydd Iau! This week’s surveys are on their way soon Remember to complete yours before 8am on Thursday! #wythnosyma #Thisweek https://t.co/qsM2H10mV6
h J R
@PCCMPW
@sianjobbins: Diolch byth am @S4C …a unique channel that has been instrumental in promoting the Welsh language and creates content that is reflective of a modern, inclusive and engaging Wales today for everyone to enjoy whether they speak Welsh or not 👏🎂 #Penblwyddhapus40 https://t.co/MXrQemn3hN
h J R