Cynllun Cymunedol

Gall grwpiau cymunedol dderbyn hyd at £500 y flwyddyn trwy annog eu haelodau i lenwi’n holiaduron.

Mae sawl côr, cymdeithas rhieni, papur bro, CFfI a phwyllgor codi arian ledled Cymru eisoes wedi ymuno â’r cynllun, ac yn ystod 2017 cyfrannwyd £3150 i goffrau nifer o grwpiau cymunedol.

Os hoffai’ch grŵp/clwb neu gymdeithas ymuno â’r cynllun ….

Gallwch un ai annog eich aelodau/cefnogwyr i ymuno â’r panel ar panelcyfryngau.cymru ac enwi’ch grŵp/clwb wrth ddewis gwobr ar y ffurflen ymaelodi

NEU

Gallwn drefnu bod un o’n swyddogion yn galw heibio’r grŵp/clwb am sgwrs gyda ffurflenni ymaelodi. I drefnu ymweliad cysylltwch â Sian ar 07494 506 962 / cymorth@panelcyfryngau.cymru

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

Something went wrong with the twitter. Please check your credentials and twitter username in the twitter settings.