Cynllun Cymunedol

Gall grwpiau cymunedol dderbyn hyd at £500 y flwyddyn trwy annog eu haelodau i lenwi’n holiaduron.

Mae sawl côr, cymdeithas rhieni, papur bro, CFfI a phwyllgor codi arian ledled Cymru eisoes wedi ymuno â’r cynllun, ac yn ystod 2017 cyfrannwyd £3150 i goffrau nifer o grwpiau cymunedol.

Os hoffai’ch grŵp/clwb neu gymdeithas ymuno â’r cynllun ….

Gallwch un ai annog eich aelodau/cefnogwyr i ymuno â’r panel ar panelcyfryngau.cymru ac enwi’ch grŵp/clwb wrth ddewis gwobr ar y ffurflen ymaelodi

NEU

Gallwn drefnu bod un o’n swyddogion yn galw heibio’r grŵp/clwb am sgwrs gyda ffurflenni ymaelodi. I drefnu ymweliad cysylltwch â Sian ar 07494 506 962 / cymorth@panelcyfryngau.cymru

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

@PCCMPW
Enillydd! Llongyfarchiadau i Rhian o Sir Gaerfyrddin ar ennill Seinydd Clyfar a chloc yn ein cystadleuaeth ddiweddar. Winner! Congratulations to Rhian from Carmarthenshire, on winning a Smart speaker and clock in our recent prize draw. #media #tv #Wales #cyfryngau https://t.co/YC31LwTA0s
h J R
@PCCMPW
LLONGYFARCHIADAU MAWR CYMRU! HUGE CONGRATULATIONS Wales! #cymruarbenybyd #YmaoHyd #youretoogoodtobetrue #TogetherStronger https://t.co/ea0fe7JZdX
h J R
@PCCMPW
Cystadleuaeth Panel Cyfryngau Cymru ar gyfer ein haelodau newydd o Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych… a'n holl aelodau presennol hefyd! Media Panel Wales Prize Draw for our new members from Denbighshire Urdd Eisteddfod… and all existing members too! https://t.co/r6Z6CV8NWM
h J R
@PCCMPW
🌞Mae'r haul allan ar faes Eisteddfod yr Urdd. 🌞The sun is out at the Urdd Eisteddfod. https://t.co/YpPkL1TcPr
h J R
@PCCMPW
Dyma ni, yn barod i ddal fyny gyda’n haelodau ac i groesawu aelodau newydd i Banel Cyfryngau Cymru! https://t.co/vFKZhQQJXW Here we are - ready to catch up with our members and welcome new members to Media Panel Wales. https://t.co/ZhRHvETewN https://t.co/1u6xaylRDK
h J R