Cynllun Cymunedol

Gall grwpiau cymunedol dderbyn hyd at £500 y flwyddyn trwy annog eu haelodau i lenwi’n holiaduron.

Mae sawl côr, cymdeithas rhieni, papur bro, CFfI a phwyllgor codi arian ledled Cymru eisoes wedi ymuno â’r cynllun, ac yn ystod 2017 cyfrannwyd £3150 i goffrau nifer o grwpiau cymunedol.

Os hoffai’ch grŵp/clwb neu gymdeithas ymuno â’r cynllun ….

Gallwch un ai annog eich aelodau/cefnogwyr i ymuno â’r panel ar panelcyfryngau.cymru ac enwi’ch grŵp/clwb wrth ddewis gwobr ar y ffurflen ymaelodi

NEU

Gallwn drefnu bod un o’n swyddogion yn galw heibio’r grŵp/clwb am sgwrs gyda ffurflenni ymaelodi. I drefnu ymweliad cysylltwch â Sian ar 07494 506 962 / cymorth@panelcyfryngau.cymru

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

@PCCMPW
Dydd Gŵyl Dewi Hapus! Dydd Mercher 1af o Fawrth #DyddGŵylDewi #Cymru #Dathlu #Gwanwyn Happy St David’s Day! Wednesday 1st March #StDavidsDay #Wales #celebrate #Spring https://t.co/9bBwGRQSN4
h J R
@PCCMPW
Llongyfarchiadau i Melissa o Gaerffili ar ennill taleb Amazon gwerth £25 yn ein Cystadleuaeth Gyflym yr wythnos ddiwethaf! Congratulations to Melissa from Caerphilly, winner of a £25 Amazon voucher in our Flash Prize Draw last week! https://t.co/oBTRLEsUfu
h J R
@PCCMPW
Diwrnod Santes Dwynwen Hapus i bawb💕 #santesdwynwen #DyddSantesDwynwen #cariad #Cymru Happy St Dwynwen Day to one and all💕 #stdwynwensday #love #Wales https://t.co/kCw63nQCec
h J R
@PCCMPW
Llongyfarchiadau i Jenny o Sir Fynwy, Elan o Wynedd a Llian o Bowys - enillwyr yr e-gardiau adrahome gwerth £75, £50, a £25 yng Nghystadleuaeth yr Ŵyl. https://t.co/KGCgcEE7v8
h J R
@PCCMPW
Congratulations to Jenny from Monmouthshire, Elan from Gwynedd and Llian from Powys who won £75, £50, and £25 adrahome e-cards in our Festive prize-draw. https://t.co/mHbIkzoOU0
h J R