Cystadleuaeth

Mae gennym gystadleuaeth newydd sbon.

Bydd enw pob un sy’n llenwi ein holiaduron hyd nes 25/03/2019 yn cael ei osod mewn het gyda chyfle i ennill radio retro DAB +/FM bychan, cludadwy gyda chyfleuster Bluetooth.

Cewch ddihuno i’ch hoff orsaf radio!

Ffrydiwch eich casgliad cerddoriaeth digidol yn ddiwifr trwy’r cyfleuster Bluetooth!

Ddim yn aelod? Gallwch ymuno YMA.

1.      Yr hyrwyddwr yw: TRP Research Ltd (rhif y cwmni: 03825912) ac mae ei swyddfa yn Wellington House, Queen Street, Taunton, Somerset, TA1 3UF.

2.      Ni chaniateir i gyflogedigion TRP Research, nac aelodau o’u teulu, nac unrhyw un arall sy’n gysylltiedig mewn unrhyw ffordd â’r gystadleuaeth, neu â’r broses o helpu gosod y gystadleuaeth, ymgeisio yn y gystadleuaeth.

3.      Nid oes tâl i gystadlu, ac nid oes angen prynu unrhyw beth cyn cystadlu yn y gystadleuaeth hon.

4.      Byddwn yn tynnu enw’r enillydd Ddydd 26/3/2019.  Ar ôl y dyddiad hwn ni chaniateir i unrhyw un arall gystadlu yn y gystadleuaeth.

5.      Ni ellir derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw ymgais nad ydyw wedi ein cyrraedd, am ba reswm bynnag.

6.      Mae rheolau’r gystadleuaeth a’r wobr i bob enillydd fel a ganlyn:

Rhaid eich bod yn aelod o Banel Cyfryngau Cymru cyn i chi allu cystadlu yn y gystadleuaeth hon.

Cewch gystadlu unwaith yn y gystadleuaeth ar gyfer pob un o’r arolygon canlynol y byddwch yn eu cwblhau:-

Holiadur 25/2/2019 – 3/3/2019

Holiadur 4/3/2019 – 10/3/2019

Holiadur 11/3/2019 – 17/3/2019

Bydd yr enillydd yn derbyn Radio bach retro gyda Bluetooth DAB +/FM.

7.      Mae’r hyrwyddwr yn cadw’r hawl i ganslo’r gystadleuaeth, a’r amodau a thelerau hyn.  Fe fydd yr hyrwyddwr yn hysbysu’r rheiny sydd wedi cystadlu ynghylch unrhyw newid i’r gystadleuaeth cyn gynted â phosib.

8.      Nid yw’r hyrwyddwr yn gyfrifol am unrhyw fanylion anghywir ynghylch y wobr a roddir i ymgeisydd gan unrhyw un arall sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth hon.

9.      Ni chynigir unrhyw wobr ariannol yn lle’r gwobrau. Ni ellir trosglwyddo’r gwobrau.  Mae’r gwobrau’n amodol ar eu hargaeledd a chedwir yr hawl i gynnig unrhyw wobr arall o’r un gwerth yn eu lle, a hynny’n ddirybudd.

10.    Dewisir enillwyr ar hap o blith pob ymgais a ddaeth i law, gan ddefnyddio meddalwedd a ddilyswyd gan TRP Research.

11.    Hysbysir yr enillydd trwy e-bost neu lythyr neu galwad ffôn o fewn 28 niwrnod i’r dyddiad cau. Os nad oes modd cysylltu â’r enillydd, neu os nad yw’n hawlio’r wobr o fewn 7 niwrnod i’r hysbysiad, cedwir yr hawl i dynnu’r wobr yn ôl oddi wrth yr enillydd a dewis enillydd arall yn ei le.

12.    Fe fydd yr hyrwyddwr yn dweud wrth yr enillydd pryd y gall gasglu’r wobr ac ym mhle.

13. Mae penderfyniad yr hyrwyddwr ynghylch pob mater yn ymwneud â’r gystadleuaeth yn derfynol ac ni fydd yn gohebu ynghylch y mater.

 

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

@PCCMPW
Dydd Gwyl Dewi hapus! Happy Saint David's Day! #DyddGwylDewiHapus #DyddGwylDewi #DyddGŵylDewiHapus… https://t.co/9pHgsLYuo3
h J R
@PCCMPW
RT @efalois: 08.02.19 DYDD MIWSIG CYMRU | WELSH LANGUAGE MUSIC DAY Diwrnod i ddathlu cerddoriaeth Cymraeg | A day to celebrate Welsh lang…
h J R
@PCCMPW
Grêt croesawu mwy o bobl ifanc wsos yma ar Banel Cyfryngau Cymru! @YsgolYstalyfera @BroEdern @6edYGGBMhttps://t.co/05rxrhyOuY
h J R