Diweddariad Holiaduron post

Oherwydd y sefyllfa bresennol gyda’r COVID-19 rydym wedi penderfynu na fyddwn yn anfon holiaduron trwy’r post am y tro.

Gwyddwn fod nifer ohonoch yn mwynhau cymryd rhan trwy’r post a chredwn ei bod yn bwysig eich bod yn parhau i gael y cyfle i ddweud eich dweud.

Rydym wedi sefydlu gwasanaeth ffôn newydd ble bydd aelodau’n gallu cael galwad ffôn rad ac am ddim, wedi ei threfnu ymlaen llaw, gan dîm Panel Cyfryngau Cymru. Bydd y tîm yn gallu llenwi’r holiadur ar eich rhan.

Byddwn yn cysylltu â chi yn y man i drefnu amser addas i’n tîm eich ffonio neu i drefnu i chi gael holiadur trwy e-bost.

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

@PCCMPW
#Cystadleuaeth Ymunwch a https://t.co/SdgCupYZyC am gyfle i ennill pecyn haf arbennig, sy'n cynnwys nwyddau gan Go… https://t.co/f8wT438enk
h J R
@PCCMPW
#Cystadleuaeth 🌞⛱ Byddwn yn lansio'n cystadleuaeth haf yfory, felly ymunwch a https://t.co/xrgCw8bqw9 rŵan i gael b… https://t.co/Jg8w1ph4q2
h J R
@PCCMPW
Ymunwch gyda https://t.co/xrgCw8bqw9 a dewis gwobrau am lenwi'n holiaduron syml am raglenni a gwasnaethau teledu yn… https://t.co/riwz8vhrrW
h J R
@PCCMPW
Join https://t.co/oRnSqyKKeU today and get rewarded for taking our simple surveys about what you watch in Wales https://t.co/whfM4IG3N4
h J R
@PCCMPW
Gallwch gefnogi gwaith anhygoel @tyhafan am ddim drwy lenwi'n holiaduron https://t.co/Jbb66pqb6Y Join… https://t.co/sSYoBQqkBR
h J R