Diweddariad Holiaduron post

Oherwydd y sefyllfa bresennol gyda’r COVID-19 rydym wedi penderfynu na fyddwn yn anfon holiaduron trwy’r post am y tro.

Gwyddwn fod nifer ohonoch yn mwynhau cymryd rhan trwy’r post a chredwn ei bod yn bwysig eich bod yn parhau i gael y cyfle i ddweud eich dweud.

Rydym wedi sefydlu gwasanaeth ffôn newydd ble bydd aelodau’n gallu cael galwad ffôn rad ac am ddim, wedi ei threfnu ymlaen llaw, gan dîm Panel Cyfryngau Cymru. Bydd y tîm yn gallu llenwi’r holiadur ar eich rhan.

Byddwn yn cysylltu â chi yn y man i drefnu amser addas i’n tîm eich ffonio neu i drefnu i chi gael holiadur trwy e-bost.

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

@PCCMPW
Da ni wedi cysylltu hefo holl aelodau post y Panel i drefnu galwad ffon neu e-bost wythnosol. Da ni'n edrych mlaen… https://t.co/zbvlojtRcq
h J R
@PCCMPW
Cyfle i ennill un o ddau brint o arfordir Sir Benfro gan Lloyd Roberts. WIN one of two Lloyd Roberts prints of the… https://t.co/t4LFgxvNPL
h J R
@PCCMPW
Wedi bod yn joio gwylio #Jabas wrth weithio o adra bore ma 😍 Loved reminiscing with Jabas Jones while… https://t.co/1YdpxMNuYV
h J R
@PCCMPW
Gallwch gefnogi @ElusenHywelDda yn ystod y cyfnod anodd hwn am ddim drwy lenwi'n holiaduron. ➡… https://t.co/l5dpXGbmB9
h J R
@PCCMPW
You can support the great work of @HywelDdaCharity during these difficult times for free by filling in our simple s… https://t.co/7qPb1ETprt
h J R