Enillwyr Cystadleuaeth y Pasg

Llongyfarchiadau i’r tri wnaeth ennill yn ein Cystadleuaeth Pasg yn ddiweddar:

David o Wynedd am ennill Taleb Love2shop gwerth £50; Norman o Sir Fynwy a Martin o Gastell-nedd Port Talbot ill dau am ennill siocled moethus.

Mwynhewch!

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

@PCCMPW
Gobeithio eich bod yn mwynhau rhyddid Gwyl y Banc ond cofiwch eich holiadur hefyd! #penwythnos #GwylyBanc #crwydro #Cymru Hope you're enjoying the freedom of the bank-holiday but don't forget your survey too! #BankHoliday #weekend #walking #Wales https://t.co/b1PepESfkw
h J R
@PCCMPW
Llongyfarchiadau i'r tri wnaeth ennill yn ein Cystadleuaeth Pasg yn ddiweddar. Ddim yn aelod eto? ewch i https://t.co/vFKZhQQJXW am fwy o wybodaeth Congratulations to all three winners in our recent Easter prize-draw. Not a member yet? then go to https://t.co/ZhRHvETewN for info https://t.co/MEScy0kx2t
h J R
@PCCMPW
Sylwer: newidiadau i’r amserlenni yn sgil y newyddion am farwolaeth Tywysog Philip, Dug Caeredin. #teledu #Cyfryngau #DugCaeredin Please Note: schedule changes in light of the news about the death of Prince Philip, Duke of Edinburgh. #tv #media #PrincePhilip https://t.co/PMTRxmgG9u
h J R
@PCCMPW
Cyfle i ENNILL un o dair gwobr: Gwobr 1af – Taleb Love2shop gwerth £50 2il a 3ydd gwobr – Siocled Pasg gan gwmni siocled moethus Sarah Bunton o Bontarfynach. WIN one of three prizes! 1st prize – £50 Love2shop voucher 2nd & 3rd prize – Luxury award-winning Sarah Bunton chocolate. https://t.co/3PgBl5anyG
h J R
@PCCMPW
Dyna ddiwrnod o waith wedi mynd! Amser i ymlacio a gwylio teledu a chyfryngau eraill a mynegi barn? https://t.co/vFKZhQQJXW There goes another day back in 'the office'! Time to relax and settle to watch TV and other media? Tell us what you're watching ... https://t.co/ZhRHvETewN https://t.co/Ir19dqp1nu
h J R