Enillydd Cystadleuaeth – Urdd 2022

 

Llongyfarchiadau i Rhian o Sir Gaerfyrddin ar ennill Seinydd Clyfar a chloc yn ein cystadleuaeth ddiweddar.

Cadw’ch llygad am y gystadleuaeth nesaf fydd yn dod yn fuan!

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

@PCCMPW
Diolch i bawb a alwodd heibio i'n gweld yn Eisteddfod Genedlaethol Tregaron. Croeso i'r holl aelodau newydd. #cyfryngau #cymru Thank you to all who visited our stall at the Eisteddfod in Tregaron last week. A warm welcome to all new members. #media #wales https://t.co/utqmnLpwpM
h J R
@PCCMPW
Rhai o’r cymeriadau welson ni ar ein stondin yn yr Eisteddfod dros y penwythnos! Some of the characters we met at our Eisteddfod stand over the weekend! https://t.co/MmgFsKGrS8
h J R
@PCCMPW
Fe gewch chi groeso cynnes gan Banel Cyfryngau Cymru yn Eisteddfod Ceredigion You’ll get a warm welcome from Media Panel Wales at Ceredigion Eisteddfod https://t.co/Gdp6meDTlO
h J R
@PCCMPW
Mae'n DANBAID!🌞 Gadewch inni wybod be sy'n eich tanio chi ar hyn o bryd yn y byd cyfryngau Cymreig #holiadur #tywyddpoeth IT'S HOT! 🌞 So now would be a good time to recap what's HOT in the world of Welsh media! #hotweather #survey https://t.co/Qtt7EoFRcn
h J R
@PCCMPW
Enillydd! Llongyfarchiadau i Rhian o Sir Gaerfyrddin ar ennill Seinydd Clyfar a chloc yn ein cystadleuaeth ddiweddar. Winner! Congratulations to Rhian from Carmarthenshire, on winning a Smart speaker and clock in our recent prize draw. #media #tv #Wales #cyfryngau https://t.co/YC31LwTA0s
h J R