Enillwyr Cystadleuaeth yr Ŵyl 2023

Llongyfarchiadau i’r aelodau hynny o Banel Cyfryngau Cymru a ddaeth i’r brig yng nghystadleuaeth yr Ŵyl 2023/2024.

Shan o Bro Morgannwg a Bill o Abertawe yw enillwyr yr hamperi Cwt Tatws gwerth £50. Gobeithio y byddwch yn mwynhau yr eitemau moethus!

Diolch yn fawr i holl aelodau Panel Cyfryngau Cymru a fu’n cymryd rhan. Bydd cystadleuaeth arall ar eich cyfer yn y man!

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

Something went wrong with the twitter. Please check your credentials and twitter username in the twitter settings.