Diweddaru’r Hysbysiad Preifatrwydd / Amodau a Thelerau

laptop on a table

Yn rhan o’n hymdrechion parhaus i wella tryloywder o ran sut yr ydym yn defnyddio’ch data personol, yn cadw’ch manylion yn ddiogel ac yn dilyn y canllawiau diogelu data diweddaraf, rydym wedi diweddaru ein Hysbysiad Preifatrwydd a’n Hamodau a Thelerau.

Mae ein Hysbysiad Preifatrwydd yn dweud wrthych sut yr ydym yn defnyddio’r wybodaeth yr ydym yn ei chasglu gennych, yn ei storio ac yn ei diogelu, gyda phwy yr ydym yn rhannu eich data a beth yw’ch Hawliau Preifatrwydd.  Yn ôl yr arfer, cedwir eich holl wybodaeth bersonol yn gyfrinachol ac yn ddiogel, ac mae Panel Cyfryngau Cymru  yn dal i warantu y bydd aelodau’n ddienw ac y bydd cyfrinachedd aelodau yn cael ei barchu.

Cliciwch YMA i ddarllen yr Hysbysiad Preifatrwydd wedi’i ddiweddaru.

Mae ein Hamodau a Thelerau yn dweud wrthych beth yw’r telerau, y rheolau a’r canllawiau i ymddygiad derbyniol y disgwylir i aelodau gadw atynt, ac maent hefyd yn rhoi gwybodaeth am ein holiaduron a’n gwobrau.

Cliciwch YMA i ddarllen yr Amodau a Thelerau wedi’u diweddaru.

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

@PCCMPW
Dydd Gŵyl Dewi Hapus! Dydd Mercher 1af o Fawrth #DyddGŵylDewi #Cymru #Dathlu #Gwanwyn Happy St David’s Day! Wednesday 1st March #StDavidsDay #Wales #celebrate #Spring https://t.co/9bBwGRQSN4
h J R
@PCCMPW
Llongyfarchiadau i Melissa o Gaerffili ar ennill taleb Amazon gwerth £25 yn ein Cystadleuaeth Gyflym yr wythnos ddiwethaf! Congratulations to Melissa from Caerphilly, winner of a £25 Amazon voucher in our Flash Prize Draw last week! https://t.co/oBTRLEsUfu
h J R
@PCCMPW
Diwrnod Santes Dwynwen Hapus i bawb💕 #santesdwynwen #DyddSantesDwynwen #cariad #Cymru Happy St Dwynwen Day to one and all💕 #stdwynwensday #love #Wales https://t.co/kCw63nQCec
h J R
@PCCMPW
Llongyfarchiadau i Jenny o Sir Fynwy, Elan o Wynedd a Llian o Bowys - enillwyr yr e-gardiau adrahome gwerth £75, £50, a £25 yng Nghystadleuaeth yr Ŵyl. https://t.co/KGCgcEE7v8
h J R
@PCCMPW
Congratulations to Jenny from Monmouthshire, Elan from Gwynedd and Llian from Powys who won £75, £50, and £25 adrahome e-cards in our Festive prize-draw. https://t.co/mHbIkzoOU0
h J R