Diweddaru’r Hysbysiad Preifatrwydd / Amodau a Thelerau

laptop on a table

Yn rhan o’n hymdrechion parhaus i wella tryloywder o ran sut yr ydym yn defnyddio’ch data personol, yn cadw’ch manylion yn ddiogel ac yn dilyn y canllawiau diogelu data diweddaraf, rydym wedi diweddaru ein Hysbysiad Preifatrwydd a’n Hamodau a Thelerau.

Mae ein Hysbysiad Preifatrwydd yn dweud wrthych sut yr ydym yn defnyddio’r wybodaeth yr ydym yn ei chasglu gennych, yn ei storio ac yn ei diogelu, gyda phwy yr ydym yn rhannu eich data a beth yw’ch Hawliau Preifatrwydd.  Yn ôl yr arfer, cedwir eich holl wybodaeth bersonol yn gyfrinachol ac yn ddiogel, ac mae Panel Cyfryngau Cymru  yn dal i warantu y bydd aelodau’n ddienw ac y bydd cyfrinachedd aelodau yn cael ei barchu.

Cliciwch YMA i ddarllen yr Hysbysiad Preifatrwydd wedi’i ddiweddaru.

Mae ein Hamodau a Thelerau yn dweud wrthych beth yw’r telerau, y rheolau a’r canllawiau i ymddygiad derbyniol y disgwylir i aelodau gadw atynt, ac maent hefyd yn rhoi gwybodaeth am ein holiaduron a’n gwobrau.

Cliciwch YMA i ddarllen yr Amodau a Thelerau wedi’u diweddaru.

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

@PCCMPW
Pob Hwyl i dim pêl droed Cymru yn ei gêm cyntaf yng Nghwpan y Byd heno #ArBenyByd #YWalGoch #YmaOHyd Good Luck to Wales football team in their first World Cup match tonight #FIFAWorldCup #Together Stronger #TheRedWall https://t.co/diWAiaiMXZ
h J R
@PCCMPW
Cofiwch eich holiadur ychwanegol = gwobr ychwanegol! Remember your extra survey = extra reward! https://t.co/3rt4RxK3wz
h J R
@PCCMPW
Mae ’na dal amser i roi gwbod ba gyfryngau wylioch chi wythnos diwethaf Llenwch eich holiadur cyn 8am fory am eich credyd!🕗 There’s still time to tell us what media you watched last week. Complete your survey before 8am to get your credit!🕗 https://t.co/pkFgav8H5b
h J R
@PCCMPW
Holiaduron wythnos yma ar ei ffordd yn fuan Cofiwch llenwi un chi cyn 8am bore dydd Iau! This week’s surveys are on their way soon Remember to complete yours before 8am on Thursday! #wythnosyma #Thisweek https://t.co/qsM2H10mV6
h J R
@PCCMPW
@sianjobbins: Diolch byth am @S4C …a unique channel that has been instrumental in promoting the Welsh language and creates content that is reflective of a modern, inclusive and engaging Wales today for everyone to enjoy whether they speak Welsh or not 👏🎂 #Penblwyddhapus40 https://t.co/MXrQemn3hN
h J R