Efallai bod negeseuon e-bost arolwg wedi mynd i’r ffeil “Sbam” felly edrychwch yn eich ffolder “Sbam” ac, os mai dyna sydd wedi digwydd, newidiwch eich gosodiadau i dderbyn negeseuon e-bost oddi wrth panelcyfryngau.cymru

Mae’r arolwg wythnosol yn cael ei anfon bob dydd Llun.

Ar ôl derbyn yr arolwg bob dydd Llun, mae gennych tan 8am dydd Iau i gwblhau’r arolwg.

Gallwch fynd yn ôl i unrhyw gwestiwn a newid ateb tra byddwch yn dal i fod yn yr arolwg, fodd bynnag, ni allwch newid atebion unwaith y bydd wedi ei gyflwyno.

Wrth gwrs!! Byddwn yn parhau i anfon yr arolwg wythnosol atoch chi. Fodd bynnag, gallwch gysylltu â ni (gan ddefnyddio’r manylion isod) a rhoi gwybod i ni os hoffech gael seibiant.

Bydd gwobr o £5 yn cael ei hanfon atoch bob tro y byddwch yn cyrraedd 10 credyd.

Gallwch adael Panel Cyfryngau Cymru unrhyw bryd. Yn syml, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r manylion isod neu ddewis yr opsiwn “Dad-danysgrifio” ar dudalen flaen unrhyw arolwg wythnosol. Gallwch ail-ymuno unrhyw bryd.

Heb ddarganfod yr ateb?

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru