Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

Instagram

Twitter

@PCCMPW
Llongyfarchiadau i Elwyn o Bowys ar ennill Casgliad Pasg Hapus Sarah Bunton yn ein cystadleuaeth Gwanwyn 2022 Congratulations to Elwyn from Powys who won the Sarah Bunton Pasg Hapus Easter Collection in our Spring 2022 prize-draw https://t.co/wm78evVOR8
h J R
@PCCMPW
Mae ’na dal amser i roi gwbod ba gyfryngau wylioch chi wythnos diwethaf Llenwch eich holiadur cyn 8am fory am eich credyd! There’s still time to tell us what media you watched last week. Complete your survey before 8am tomorrow to get your credit! https://t.co/ImjgdP5Sve
h J R
@PCCMPW
Holiaduron wythnos yma ar ei ffordd yn fuan 📧 Cofiwch llenwi un chi cyn 8am bore dydd Iau! This week’s surveys are on their way soon📧 Remember to complete yours before 8am on Thursday! https://t.co/TcsjkWeukb
h J R
@PCCMPW
Mae ’na dal amser i roi gwbod ba gyfryngau wylioch chi wythnos diwethaf Llenwch eich holiadur cyn 8am fory am eich credyd! There’s still time to tell us what media you watched last week. Complete your survey before 8am tomorrow to get your credit! https://t.co/72uQCNB5W0
h J R
@PCCMPW
Credyd ychwanegol! Holiaduron wythnos yma ar ei ffordd yn fuan 📧 Cofiwch llenwi un chi cyn 8am bore dydd Iau! Extra credit! This week’s surveys are on their way soon📧 Remember to complete yours before 8am on Thursday! https://t.co/4gW0kAMrmj
h J R
Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

Instagram

Twitter

@PCCMPW
Llongyfarchiadau i Elwyn o Bowys ar ennill Casgliad Pasg Hapus Sarah Bunton yn ein cystadleuaeth Gwanwyn 2022 Congratulations to Elwyn from Powys who won the Sarah Bunton Pasg Hapus Easter Collection in our Spring 2022 prize-draw https://t.co/wm78evVOR8
h J R
@PCCMPW
Mae ’na dal amser i roi gwbod ba gyfryngau wylioch chi wythnos diwethaf Llenwch eich holiadur cyn 8am fory am eich credyd! There’s still time to tell us what media you watched last week. Complete your survey before 8am tomorrow to get your credit! https://t.co/ImjgdP5Sve
h J R
@PCCMPW
Holiaduron wythnos yma ar ei ffordd yn fuan 📧 Cofiwch llenwi un chi cyn 8am bore dydd Iau! This week’s surveys are on their way soon📧 Remember to complete yours before 8am on Thursday! https://t.co/TcsjkWeukb
h J R
@PCCMPW
Mae ’na dal amser i roi gwbod ba gyfryngau wylioch chi wythnos diwethaf Llenwch eich holiadur cyn 8am fory am eich credyd! There’s still time to tell us what media you watched last week. Complete your survey before 8am tomorrow to get your credit! https://t.co/72uQCNB5W0
h J R
@PCCMPW
Credyd ychwanegol! Holiaduron wythnos yma ar ei ffordd yn fuan 📧 Cofiwch llenwi un chi cyn 8am bore dydd Iau! Extra credit! This week’s surveys are on their way soon📧 Remember to complete yours before 8am on Thursday! https://t.co/4gW0kAMrmj
h J R