Hysbysiad Cwcis

Mae cwcis yn ffeiliau testun bychan sy’n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur gan wefannau yr ydych yn ymweld â nhw. Cânt eu defnyddio’n eang er mwyn sicrhau bod gwefannau’n gweithio, neu’n gweithio’n fwy effeithlon, ac i roi gwybodaeth i berchnogion y wefan. Yn y tabl isod, rydym yn esbonio pa gwcis yr ydym yn eu defnyddio, ac yn esbonio pam yr ydym yn eu defnyddio.

Cwci Enw Gwybodaeth am y Cwci Diben
Cwci Google Analytics _gat cookie Cedwir y cwci hwn am 1 funud.  Caiff ei ddefnyddio er mwyn rheoli’r gyfradd y gwneir ceisiadau i weld y wefan.  Nid yw’r cwci hwn yn storio unrhyw wybodaeth am y defnyddiwr. Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am y ffordd y mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth i lunio adroddiadau ac i’n helpu i wella’r wefan. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth ar ffurf ddienw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr i’r wefan a’r blog, o ble y daeth ymwelwyr i’r wefan a’r tudalennau y maent wedi ymweld â nhw.  Darllenwch drosolwg Google o breifatrwydd a diogelu data www.support.google.com/analytics/answer/6004245
_gid cookie Cedwir y cwci hwn am 24 awr.  Caiff ei ddefnyddio i wahaniaethu rhwng defnyddwyr.
_ga cookie Cedwir y cwci hwn am 2 flynedd wedi’r tro diwethaf i chi ymweld â’r wefan ac mae’n dod i derfyn pan na fydd wedi bod yn actif ers 2 flynedd.  Defnyddir cwci  _ga i adnabod defnyddwyr mewn ffordd unigryw trwy roi rhif adnabod i bob defnyddiwr fel bod modd eu hadnabod pan fyddant yn dod yn ôl i’r wefan.
Cwcis WordPress wordpress_test_cookie Dyma gwci parhaus ac mae’n cael ei storio am un mis. Yn syml, mae’r cwci hwn yn storio p’un ai fod yr hysbysiad cwcis wedi cael ei dderbyn ai peidio ar y cyfrifiadur neu’r ddyfais.

Sut ydw i’n newid fy ngosodiadau ar gyfer cwcis?

Mae’r rhan fwyaf o borwyr yn gadael i chi newid eich gosodiadau ar gyfer cwcis.  Bydd hyn yn eich caniatáu i rwystro pob cwci gan drydydd parti, rhwystro pob cwci neu rwystro cwcis penodol.  Os hoffech chi ddarganfod mwy am hyn, gan gynnwys sut i wneud hyn yn eich porwr penodol chi, chwiliwch ar wefan datblygwr eich porwr am wybodaeth.