Hysbysiad Cwcis

Mae cwcis yn ffeiliau testun bychan sy’n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur gan wefannau yr ydych yn ymweld â nhw. Cânt eu defnyddio’n eang er mwyn sicrhau bod gwefannau’n gweithio, neu’n gweithio’n fwy effeithlon, ac i roi gwybodaeth i berchnogion y wefan. Yn y tabl isod, rydym yn esbonio pa gwcis yr ydym yn eu defnyddio, ac yn esbonio pam yr ydym yn eu defnyddio.

CwciEnwGwybodaeth am y CwciDiben
Cwci Google Analytics_gat cookieCedwir y cwci hwn am 1 funud.  Caiff ei ddefnyddio er mwyn rheoli’r gyfradd y gwneir ceisiadau i weld y wefan.  Nid yw’r cwci hwn yn storio unrhyw wybodaeth am y defnyddiwr.Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am y ffordd y mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth i lunio adroddiadau ac i’n helpu i wella’r wefan. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth ar ffurf ddienw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr i’r wefan a’r blog, o ble y daeth ymwelwyr i’r wefan a’r tudalennau y maent wedi ymweld â nhw.  Darllenwch drosolwg Google o breifatrwydd a diogelu data www.support.google.com/analytics/answer/6004245
_gid cookieCedwir y cwci hwn am 24 awr.  Caiff ei ddefnyddio i wahaniaethu rhwng defnyddwyr.
_ga cookieCedwir y cwci hwn am 2 flynedd wedi’r tro diwethaf i chi ymweld â’r wefan ac mae’n dod i derfyn pan na fydd wedi bod yn actif ers 2 flynedd.  Defnyddir cwci  _ga i adnabod defnyddwyr mewn ffordd unigryw trwy roi rhif adnabod i bob defnyddiwr fel bod modd eu hadnabod pan fyddant yn dod yn ôl i’r wefan.
Cwcis WordPresswordpress_test_cookieDyma gwci parhaus ac mae’n cael ei storio am un mis.Yn syml, mae’r cwci hwn yn storio p’un ai fod yr hysbysiad cwcis wedi cael ei dderbyn ai peidio ar y cyfrifiadur neu’r ddyfais.

Sut ydw i’n newid fy ngosodiadau ar gyfer cwcis?

Mae’r rhan fwyaf o borwyr yn gadael i chi newid eich gosodiadau ar gyfer cwcis.  Bydd hyn yn eich caniatáu i rwystro pob cwci gan drydydd parti, rhwystro pob cwci neu rwystro cwcis penodol.  Os hoffech chi ddarganfod mwy am hyn, gan gynnwys sut i wneud hyn yn eich porwr penodol chi, chwiliwch ar wefan datblygwr eich porwr am wybodaeth.