Blog Ymweliad Tŷ Hafan

Sian ydw I ac rwy’n gweithio I Banel Cyfryngau Cymru, rydym ni  fel Panel wedi cynnig cyfle i aelodau gyfrannu at Dŷ hafan drwy lenwi’n holiaduron ers ei sefydlu dwy flynedd yn ôl, ac yn ddiweddar daeth gwahoddiad i ymweld â’r hosbis i weld pa wahaniaeth mae’r arian sy’n cael ei godi yn ei wneud.

Byddai’n cwrdd â Shelly cydgysylltydd yr elusen yn y Gorllewin yn aml, ac mae ei brwdfrydedd a’i hanesion am y gofal a’r mwynhad y mae’r elusen yn ei gynnig i’r plant a’u teuluoedd wastad yn ysgogi balchder ein bod yn gallu cynnig cyfloed i gefnogi’r elusen hon, ond roedd ymweld ar hosibs a gweld gyda’n llygaid fy hun y cariad, y gofal a’r cyfleoedd anhygoel y mae tŷ Hafan yn ei gynnig i’r plant ar bobl ifanc o fewn yr hosbis ac yn eu cymunedau yn brofiad ysbrydoledig iawn.

Roedd yr hosbis yn bell o’r hyn oeddwn i wedi ei ddychmygu, mae’n le lliwgar, croesawgar a phositif sy’n  llawn popeth posib i wneud bywydau a phrofiadau’r plant a’u teuluoedd mor gysurus â phosib gan gynnig cyfleoedd, gweithgareddau ac adnoddau na fyddai modd eu derbyn heblaw am fodolaeth ty Hafan.

Mae pob ceiniog a gyfrannir ar ran ein haelodau am lenwi’n holiaduron yn mynd tuag at gynnig a datblygu gofal a phrofiadau amrhreisadwy nid yn unig i’r plant a’r bobl ifanc sy’n derbyn y gofal ond i’w brodyr a’i chwiorydd a’i rhieni hefyd.

Os hoffech chi lenwi’n holiaduron er bydd ty Hafan ymunwch yma.

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

@PCCMPW
Pob Hwyl i dim pêl droed Cymru yn ei gêm cyntaf yng Nghwpan y Byd heno #ArBenyByd #YWalGoch #YmaOHyd Good Luck to Wales football team in their first World Cup match tonight #FIFAWorldCup #Together Stronger #TheRedWall https://t.co/diWAiaiMXZ
h J R
@PCCMPW
Cofiwch eich holiadur ychwanegol = gwobr ychwanegol! Remember your extra survey = extra reward! https://t.co/3rt4RxK3wz
h J R
@PCCMPW
Mae ’na dal amser i roi gwbod ba gyfryngau wylioch chi wythnos diwethaf Llenwch eich holiadur cyn 8am fory am eich credyd!🕗 There’s still time to tell us what media you watched last week. Complete your survey before 8am to get your credit!🕗 https://t.co/pkFgav8H5b
h J R
@PCCMPW
Holiaduron wythnos yma ar ei ffordd yn fuan Cofiwch llenwi un chi cyn 8am bore dydd Iau! This week’s surveys are on their way soon Remember to complete yours before 8am on Thursday! #wythnosyma #Thisweek https://t.co/qsM2H10mV6
h J R
@PCCMPW
@sianjobbins: Diolch byth am @S4C …a unique channel that has been instrumental in promoting the Welsh language and creates content that is reflective of a modern, inclusive and engaging Wales today for everyone to enjoy whether they speak Welsh or not 👏🎂 #Penblwyddhapus40 https://t.co/MXrQemn3hN
h J R