Blog Ymweliad Tŷ Hafan

Sian ydw I ac rwy’n gweithio I Banel Cyfryngau Cymru, rydym ni  fel Panel wedi cynnig cyfle i aelodau gyfrannu at Dŷ hafan drwy lenwi’n holiaduron ers ei sefydlu dwy flynedd yn ôl, ac yn ddiweddar daeth gwahoddiad i ymweld â’r hosbis i weld pa wahaniaeth mae’r arian sy’n cael ei godi yn ei wneud.

Byddai’n cwrdd â Shelly cydgysylltydd yr elusen yn y Gorllewin yn aml, ac mae ei brwdfrydedd a’i hanesion am y gofal a’r mwynhad y mae’r elusen yn ei gynnig i’r plant a’u teuluoedd wastad yn ysgogi balchder ein bod yn gallu cynnig cyfloed i gefnogi’r elusen hon, ond roedd ymweld ar hosibs a gweld gyda’n llygaid fy hun y cariad, y gofal a’r cyfleoedd anhygoel y mae tŷ Hafan yn ei gynnig i’r plant ar bobl ifanc o fewn yr hosbis ac yn eu cymunedau yn brofiad ysbrydoledig iawn.

Roedd yr hosbis yn bell o’r hyn oeddwn i wedi ei ddychmygu, mae’n le lliwgar, croesawgar a phositif sy’n  llawn popeth posib i wneud bywydau a phrofiadau’r plant a’u teuluoedd mor gysurus â phosib gan gynnig cyfleoedd, gweithgareddau ac adnoddau na fyddai modd eu derbyn heblaw am fodolaeth ty Hafan.

Mae pob ceiniog a gyfrannir ar ran ein haelodau am lenwi’n holiaduron yn mynd tuag at gynnig a datblygu gofal a phrofiadau amrhreisadwy nid yn unig i’r plant a’r bobl ifanc sy’n derbyn y gofal ond i’w brodyr a’i chwiorydd a’i rhieni hefyd.

Os hoffech chi lenwi’n holiaduron er bydd ty Hafan ymunwch yma.

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

@PCCMPW
Enillydd! Llongyfarchiadau i Rhian o Sir Gaerfyrddin ar ennill Seinydd Clyfar a chloc yn ein cystadleuaeth ddiweddar. Winner! Congratulations to Rhian from Carmarthenshire, on winning a Smart speaker and clock in our recent prize draw. #media #tv #Wales #cyfryngau https://t.co/YC31LwTA0s
h J R
@PCCMPW
LLONGYFARCHIADAU MAWR CYMRU! HUGE CONGRATULATIONS Wales! #cymruarbenybyd #YmaoHyd #youretoogoodtobetrue #TogetherStronger https://t.co/ea0fe7JZdX
h J R
@PCCMPW
Cystadleuaeth Panel Cyfryngau Cymru ar gyfer ein haelodau newydd o Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych… a'n holl aelodau presennol hefyd! Media Panel Wales Prize Draw for our new members from Denbighshire Urdd Eisteddfod… and all existing members too! https://t.co/r6Z6CV8NWM
h J R
@PCCMPW
🌞Mae'r haul allan ar faes Eisteddfod yr Urdd. 🌞The sun is out at the Urdd Eisteddfod. https://t.co/YpPkL1TcPr
h J R
@PCCMPW
Dyma ni, yn barod i ddal fyny gyda’n haelodau ac i groesawu aelodau newydd i Banel Cyfryngau Cymru! https://t.co/vFKZhQQJXW Here we are - ready to catch up with our members and welcome new members to Media Panel Wales. https://t.co/ZhRHvETewN https://t.co/1u6xaylRDK
h J R