Blog Ymweliad Tŷ Hafan

Sian ydw I ac rwy’n gweithio I Banel Cyfryngau Cymru, rydym ni  fel Panel wedi cynnig cyfle i aelodau gyfrannu at Dŷ hafan drwy lenwi’n holiaduron ers ei sefydlu dwy flynedd yn ôl, ac yn ddiweddar daeth gwahoddiad i ymweld â’r hosbis i weld pa wahaniaeth mae’r arian sy’n cael ei godi yn ei wneud.

Byddai’n cwrdd â Shelly cydgysylltydd yr elusen yn y Gorllewin yn aml, ac mae ei brwdfrydedd a’i hanesion am y gofal a’r mwynhad y mae’r elusen yn ei gynnig i’r plant a’u teuluoedd wastad yn ysgogi balchder ein bod yn gallu cynnig cyfloed i gefnogi’r elusen hon, ond roedd ymweld ar hosibs a gweld gyda’n llygaid fy hun y cariad, y gofal a’r cyfleoedd anhygoel y mae tŷ Hafan yn ei gynnig i’r plant ar bobl ifanc o fewn yr hosbis ac yn eu cymunedau yn brofiad ysbrydoledig iawn.

Roedd yr hosbis yn bell o’r hyn oeddwn i wedi ei ddychmygu, mae’n le lliwgar, croesawgar a phositif sy’n  llawn popeth posib i wneud bywydau a phrofiadau’r plant a’u teuluoedd mor gysurus â phosib gan gynnig cyfleoedd, gweithgareddau ac adnoddau na fyddai modd eu derbyn heblaw am fodolaeth ty Hafan.

Mae pob ceiniog a gyfrannir ar ran ein haelodau am lenwi’n holiaduron yn mynd tuag at gynnig a datblygu gofal a phrofiadau amrhreisadwy nid yn unig i’r plant a’r bobl ifanc sy’n derbyn y gofal ond i’w brodyr a’i chwiorydd a’i rhieni hefyd.

Os hoffech chi lenwi’n holiaduron er bydd ty Hafan ymunwch yma.

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

@PCCMPW
Dydd Gŵyl Dewi Hapus! Dydd Mercher 1af o Fawrth #DyddGŵylDewi #Cymru #Dathlu #Gwanwyn Happy St David’s Day! Wednesday 1st March #StDavidsDay #Wales #celebrate #Spring https://t.co/9bBwGRQSN4
h J R
@PCCMPW
Llongyfarchiadau i Melissa o Gaerffili ar ennill taleb Amazon gwerth £25 yn ein Cystadleuaeth Gyflym yr wythnos ddiwethaf! Congratulations to Melissa from Caerphilly, winner of a £25 Amazon voucher in our Flash Prize Draw last week! https://t.co/oBTRLEsUfu
h J R
@PCCMPW
Diwrnod Santes Dwynwen Hapus i bawb💕 #santesdwynwen #DyddSantesDwynwen #cariad #Cymru Happy St Dwynwen Day to one and all💕 #stdwynwensday #love #Wales https://t.co/kCw63nQCec
h J R
@PCCMPW
Llongyfarchiadau i Jenny o Sir Fynwy, Elan o Wynedd a Llian o Bowys - enillwyr yr e-gardiau adrahome gwerth £75, £50, a £25 yng Nghystadleuaeth yr Ŵyl. https://t.co/KGCgcEE7v8
h J R
@PCCMPW
Congratulations to Jenny from Monmouthshire, Elan from Gwynedd and Llian from Powys who won £75, £50, and £25 adrahome e-cards in our Festive prize-draw. https://t.co/mHbIkzoOU0
h J R