Blog Ymweliad Tŷ Hafan

Sian ydw I ac rwy’n gweithio I Banel Cyfryngau Cymru, rydym ni  fel Panel wedi cynnig cyfle i aelodau gyfrannu at Dŷ hafan drwy lenwi’n holiaduron ers ei sefydlu dwy flynedd yn ôl, ac yn ddiweddar daeth gwahoddiad i ymweld â’r hosbis i weld pa wahaniaeth mae’r arian sy’n cael ei godi yn ei wneud.

Byddai’n cwrdd â Shelly cydgysylltydd yr elusen yn y Gorllewin yn aml, ac mae ei brwdfrydedd a’i hanesion am y gofal a’r mwynhad y mae’r elusen yn ei gynnig i’r plant a’u teuluoedd wastad yn ysgogi balchder ein bod yn gallu cynnig cyfloed i gefnogi’r elusen hon, ond roedd ymweld ar hosibs a gweld gyda’n llygaid fy hun y cariad, y gofal a’r cyfleoedd anhygoel y mae tŷ Hafan yn ei gynnig i’r plant ar bobl ifanc o fewn yr hosbis ac yn eu cymunedau yn brofiad ysbrydoledig iawn.

Roedd yr hosbis yn bell o’r hyn oeddwn i wedi ei ddychmygu, mae’n le lliwgar, croesawgar a phositif sy’n  llawn popeth posib i wneud bywydau a phrofiadau’r plant a’u teuluoedd mor gysurus â phosib gan gynnig cyfleoedd, gweithgareddau ac adnoddau na fyddai modd eu derbyn heblaw am fodolaeth ty Hafan.

Mae pob ceiniog a gyfrannir ar ran ein haelodau am lenwi’n holiaduron yn mynd tuag at gynnig a datblygu gofal a phrofiadau amrhreisadwy nid yn unig i’r plant a’r bobl ifanc sy’n derbyn y gofal ond i’w brodyr a’i chwiorydd a’i rhieni hefyd.

Os hoffech chi lenwi’n holiaduron er bydd ty Hafan ymunwch yma.

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

Something went wrong with the twitter. Please check your credentials and twitter username in the twitter settings.