Enillwyr Mygbi

Llongyfarchiadau i Dawn, Tara, Catrina, Mary, Clare a Keith ein 6 aelod a enillodd Mygbi yr un yn ein cystadleuaeth diweddar.

Bydd cystadleuaeth newydd yn fuan

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

Something went wrong with the twitter. Please check your credentials and twitter username in the twitter settings.