Partneriaeth Gyffrous

Mae Panel Cyfryngau Cymru yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi ychwanegu elusen newydd at ein cynllun elusennol.

Byddwn yn cydweithio gydag Elusennau Iechyd Hywel Dda, sef elusen gofrestredig sy’n cefnogi cleifion, staff a gwasanaethau yn Sir Gâr, Ceredigion, Sir Benfro a thu hwnt.

Gallwch ddarllen mwy am waith arbennig yr elusen YMA

Bydd aelodau’r panel yn gallu dewis trosi’r credydau a geir am ateb ein holiaduron yn gyfraniad at Elusennau Iechyd Hywel Dda, wrth gofrestru YMA

Os ydych eisoes yn aelod o’r Panel ac yn dymuno trosi’ch credydau yn gyfraniad at Elusennau Iechyd Hywel Dda, gallwch gysylltu â ni drwy e-bostio  cymorth@panelcyfryngau.cymru

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

@PCCMPW
Enillydd! Llongyfarchiadau i Rhian o Sir Gaerfyrddin ar ennill Seinydd Clyfar a chloc yn ein cystadleuaeth ddiweddar. Winner! Congratulations to Rhian from Carmarthenshire, on winning a Smart speaker and clock in our recent prize draw. #media #tv #Wales #cyfryngau https://t.co/YC31LwTA0s
h J R
@PCCMPW
LLONGYFARCHIADAU MAWR CYMRU! HUGE CONGRATULATIONS Wales! #cymruarbenybyd #YmaoHyd #youretoogoodtobetrue #TogetherStronger https://t.co/ea0fe7JZdX
h J R
@PCCMPW
Cystadleuaeth Panel Cyfryngau Cymru ar gyfer ein haelodau newydd o Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych… a'n holl aelodau presennol hefyd! Media Panel Wales Prize Draw for our new members from Denbighshire Urdd Eisteddfod… and all existing members too! https://t.co/r6Z6CV8NWM
h J R
@PCCMPW
🌞Mae'r haul allan ar faes Eisteddfod yr Urdd. 🌞The sun is out at the Urdd Eisteddfod. https://t.co/YpPkL1TcPr
h J R
@PCCMPW
Dyma ni, yn barod i ddal fyny gyda’n haelodau ac i groesawu aelodau newydd i Banel Cyfryngau Cymru! https://t.co/vFKZhQQJXW Here we are - ready to catch up with our members and welcome new members to Media Panel Wales. https://t.co/ZhRHvETewN https://t.co/1u6xaylRDK
h J R