Partneriaeth Gyffrous

Mae Panel Cyfryngau Cymru yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi ychwanegu elusen newydd at ein cynllun elusennol.

Byddwn yn cydweithio gydag Elusennau Iechyd Hywel Dda, sef elusen gofrestredig sy’n cefnogi cleifion, staff a gwasanaethau yn Sir Gâr, Ceredigion, Sir Benfro a thu hwnt.

Gallwch ddarllen mwy am waith arbennig yr elusen YMA

Bydd aelodau’r panel yn gallu dewis trosi’r credydau a geir am ateb ein holiaduron yn gyfraniad at Elusennau Iechyd Hywel Dda, wrth gofrestru YMA

Os ydych eisoes yn aelod o’r Panel ac yn dymuno trosi’ch credydau yn gyfraniad at Elusennau Iechyd Hywel Dda, gallwch gysylltu â ni drwy e-bostio  cymorth@panelcyfryngau.cymru

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

@PCCMPW
Pob Hwyl i dim pêl droed Cymru yn ei gêm cyntaf yng Nghwpan y Byd heno #ArBenyByd #YWalGoch #YmaOHyd Good Luck to Wales football team in their first World Cup match tonight #FIFAWorldCup #Together Stronger #TheRedWall https://t.co/diWAiaiMXZ
h J R
@PCCMPW
Cofiwch eich holiadur ychwanegol = gwobr ychwanegol! Remember your extra survey = extra reward! https://t.co/3rt4RxK3wz
h J R
@PCCMPW
Mae ’na dal amser i roi gwbod ba gyfryngau wylioch chi wythnos diwethaf Llenwch eich holiadur cyn 8am fory am eich credyd!🕗 There’s still time to tell us what media you watched last week. Complete your survey before 8am to get your credit!🕗 https://t.co/pkFgav8H5b
h J R
@PCCMPW
Holiaduron wythnos yma ar ei ffordd yn fuan Cofiwch llenwi un chi cyn 8am bore dydd Iau! This week’s surveys are on their way soon Remember to complete yours before 8am on Thursday! #wythnosyma #Thisweek https://t.co/qsM2H10mV6
h J R
@PCCMPW
@sianjobbins: Diolch byth am @S4C …a unique channel that has been instrumental in promoting the Welsh language and creates content that is reflective of a modern, inclusive and engaging Wales today for everyone to enjoy whether they speak Welsh or not 👏🎂 #Penblwyddhapus40 https://t.co/MXrQemn3hN
h J R