Cystadleuaeth Waffls

Llongyfarchiadau mawr i Alfie, Hugh, Leslie, Iwan, Angela a Lynne, enillwyr ein cystadleuaeth Tregroes Waffles yn ddiweddar.

Gobeithio eich bod wedi mwynhau’ch gwobrau.

Byddwn yn cynnal cystadleuaeth newydd yn fuan.

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

Something went wrong with the twitter. Please check your credentials and twitter username in the twitter settings.