2017

Bu 2017 yn flwyddyn brysur a llwyddiannus iawn i dîm Panel Cyfryngau Cymru Media Panel Wales.

Teithiodd Sian a Bethan ar hyd a lled Cymru yn ymweld â grwpiau cymunedol, yn cynnal stondinau gwybodaeth ac yn cyfarfod â phartneriaid yn y gymuned, er mwyn hyrwyddo’r Panel.

Daeth gwahoddiad i ymweld â hosbis Tŷ Hafan yn yr Hydref a chawsom weld sut y mae’r arian a gesglir trwy’n cynllun elusennol yn cael ei wario yno. Fe gafodd ein blog ei gynnwys fel y blog dwyieithog cyntaf ar eu gwefan, yn dilyn yr ymweliad.

Bûm yn cydweithio’n agos gyda chwmnïau Cymreig er mwyn cynnig Cystadlaethau o safon gan gynnwys nosweithiau yng Ngwynedd a Cheredigion, tocyn teulu i Fferm Folly, cwpanau Mygbi a phecynnau Tregroes Waffles.

Fe wnaethom ymateb i adborth ein haelodau a chyflwyno diweddariadau, er mwyn gwneud yr holiadur yn haws ei lenwi i’n haelodau sy’n llenwi holiaduron ar-lein ac ar bapur.

Gwnaethom werth £1,645 o gyfraniadau ar ran ein haelodau i’n helusennau: Tŷ Hafan, Yr Ambiwlans Awyr, Elusennau Hywel Dda, Tŷ Gobaith a’r RSPCA <https://panelcyfryngau.cymru/gwobrau/#es>

Derbyniodd ein grwpiau cymunedol £3,150 <https://panelcyfryngau.cymru/gwobrau/#gs>

Anfonwyd gwerth £10,190 o dalebau siopa i’n haelodau <https://panelcyfryngau.cymru/gwobrau/#ds>

Rydym yn ddiolchgar iawn i’n holl aelodau a phartneriaid am eich cefnogaeth, ac yn edrych ymlaen at gydweithio ymhellach â chi yn 2018

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

@PCCMPW
Pob Hwyl i dim pêl droed Cymru yn ei gêm cyntaf yng Nghwpan y Byd heno #ArBenyByd #YWalGoch #YmaOHyd Good Luck to Wales football team in their first World Cup match tonight #FIFAWorldCup #Together Stronger #TheRedWall https://t.co/diWAiaiMXZ
h J R
@PCCMPW
Cofiwch eich holiadur ychwanegol = gwobr ychwanegol! Remember your extra survey = extra reward! https://t.co/3rt4RxK3wz
h J R
@PCCMPW
Mae ’na dal amser i roi gwbod ba gyfryngau wylioch chi wythnos diwethaf Llenwch eich holiadur cyn 8am fory am eich credyd!🕗 There’s still time to tell us what media you watched last week. Complete your survey before 8am to get your credit!🕗 https://t.co/pkFgav8H5b
h J R
@PCCMPW
Holiaduron wythnos yma ar ei ffordd yn fuan Cofiwch llenwi un chi cyn 8am bore dydd Iau! This week’s surveys are on their way soon Remember to complete yours before 8am on Thursday! #wythnosyma #Thisweek https://t.co/qsM2H10mV6
h J R
@PCCMPW
@sianjobbins: Diolch byth am @S4C …a unique channel that has been instrumental in promoting the Welsh language and creates content that is reflective of a modern, inclusive and engaging Wales today for everyone to enjoy whether they speak Welsh or not 👏🎂 #Penblwyddhapus40 https://t.co/MXrQemn3hN
h J R