Codi Arian

Ydych chi’n aelod o glwb chwaraeon, côr, grŵp cymunedol neu bwyllgor apêl?

Wyddech chi fod modd codi hyd at £500 y flwyddyn drwy annog eich aelodau a’ch cefnogwyr i ymuno â Phanel Cyfryngau Cymru Media Panel Wales ac enwebu eich grŵp i dderbyn eu credydau?

Unwaith bydd eich aelodau neu gefnogwyr wedi ymuno byddant yn derbyn holiadur wythnosol am yr hyn maent wedi ei wylio ac wedi gwrando arno yn ystod yr wythnos flaenorol.

Bob tro bydd un o’ch aelodau neu gefnogwyr yn llenwi holiadur byddwn yn rhoi credydau i’r grŵp fel gwobr, ac yn anfon taliad o £50 am bob 100 credyd.

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

@PCCMPW
Wyt ti wedi llenwi dy Holiadur? Have you filled in your survey? #Holiadur #Ymchwil #Cyfryngau #Onlinesurvey… https://t.co/E9YOsftUyw
h J R
@PCCMPW
Modryb Elin Ennog, os gwelwch chi'n dda ga' i grempog?🎵🥞 #Dyddmawrthcrempog #dyddmawrthynyd #pancws #shrovetuesday… https://t.co/S9XCbyjlVz
h J R
@PCCMPW
Mae https://t.co/xrgCw8bqw9 yn chwilio am aelodau newydd o bob oed, o bob rhan o Gymru i lenwi'n holiaduron teledu… https://t.co/m774qkhMha
h J R
@PCCMPW
https://t.co/Q6uE4EgHWD are looking for new members of all ages from all over Wales to fill in our simple #TV surve… https://t.co/xL1NjzwRVa
h J R
@PCCMPW
#Llongyfarchiadau i'r holl aelodau sydd wedi derbyn gwobrau am lenwi'n holiaduron wythnos yma. #Congratulations to… https://t.co/ItVkEFDK79
h J R