Codi Arian

Ydych chi’n aelod o glwb chwaraeon, côr, grŵp cymunedol neu bwyllgor apêl?

Wyddech chi fod modd codi hyd at £500 y flwyddyn drwy annog eich aelodau a’ch cefnogwyr i ymuno â Phanel Cyfryngau Cymru Media Panel Wales ac enwebu eich grŵp i dderbyn eu credydau?

Unwaith bydd eich aelodau neu gefnogwyr wedi ymuno byddant yn derbyn holiadur wythnosol am yr hyn maent wedi ei wylio ac wedi gwrando arno yn ystod yr wythnos flaenorol.

Bob tro bydd un o’ch aelodau neu gefnogwyr yn llenwi holiadur byddwn yn rhoi credydau i’r grŵp fel gwobr, ac yn anfon taliad o £50 am bob 100 credyd.

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

@PCCMPW
#Cystadleuaeth Ymunwch a https://t.co/SdgCupYZyC am gyfle i ennill pecyn haf arbennig, sy'n cynnwys nwyddau gan Go… https://t.co/f8wT438enk
h J R
@PCCMPW
#Cystadleuaeth 🌞⛱ Byddwn yn lansio'n cystadleuaeth haf yfory, felly ymunwch a https://t.co/xrgCw8bqw9 rŵan i gael b… https://t.co/Jg8w1ph4q2
h J R
@PCCMPW
Ymunwch gyda https://t.co/xrgCw8bqw9 a dewis gwobrau am lenwi'n holiaduron syml am raglenni a gwasnaethau teledu yn… https://t.co/riwz8vhrrW
h J R
@PCCMPW
Join https://t.co/oRnSqyKKeU today and get rewarded for taking our simple surveys about what you watch in Wales https://t.co/whfM4IG3N4
h J R
@PCCMPW
Gallwch gefnogi gwaith anhygoel @tyhafan am ddim drwy lenwi'n holiaduron https://t.co/Jbb66pqb6Y Join… https://t.co/sSYoBQqkBR
h J R