2020

Bu 2020 yn flwyddyn wahanol iawn i’r arfer.

Oherwydd y Coronafeirws bu’n rhaid i ni, fel pawb arall, newid ein ffyrdd o weithio. Ymhlith y newidiadau fe wnaethom ni gynnig gwasanaeth galwadau ffôn i’n haelodau a oedd fel arfer yn derbyn holiaduron drwy’r post, ymuno gyda digwyddiadau rhithwir yn hytrach na’r digwyddiadau y byddwn ni fel arfer yn mynd iddynt a hysbysebu mwy ar-lein.

Rydym yn hynod ddiolchgar i’r holl aelodau am eu cefnogaeth barhaus ac yn falch o allu cyhoeddi ein bod wedi gwobrwyo’n haelodau gyda gwerth £12,200 o dalebau siopa, £3,400 o arian tuag at grwpiau cymunedol ac wedi cyfrannu £1,965 tuag at elusennau ar ran ein haelodau.

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

@PCCMPW
Barod am y pêl-droed? ⚽Pob lwc Cymru yn Mhencampwriaeth Ewro '20 Gwylio neu gwrando? Ready for the football? ⚽Good luck Wales in the European Championships Watching or Listening? #CYMRU #ywalgoch #peldroed #CmonCymru #WAL #EURO2020 #TogetherStronger https://t.co/crtYx8egyl
h J R
@PCCMPW
Dysgu Cymraeg? Holiaduron syml am y rhaglenni teledu/cyfryngau eraill ry'ch chi'n gwylio. Gwobrau! https://t.co/vFKZhQQJXW Learning Welsh? Simple surveys about TV programmes /other media you watch. Rewards! Join here https://t.co/ZhRHvETewN #yagymraeg #dysgucymraeg https://t.co/Ho3aU9xSm0
h J R
@PCCMPW
Wyddech chi fod hi'n Ddiwrnod Twm Sion Cati? Did you know that it's Twm Sion Cati day? https://t.co/hfabXsmXVH
h J R
@PCCMPW
Dysgwyr Cymraeg ! Beth ydych chi'n gwylio ar deledu? Pa raglenni ydych chi'n hoffi - ar deledu, arlein, ar eich ffon, neu ar sianeli eraill a chyfryngau cymdeithasol Ymunwch: https://t.co/vFKZhQQJXW er mwyn dechrau casglu gwobrau! #dysgu Cymraeg #aydysgwyr https://t.co/4u9Bp8oPOP
h J R
@PCCMPW
Welsh Learners! Do YOU watch TV? Which programmes do YOU like? What did YOU watch last week – on TV, online, your phone, or on other channels and social media? Join https://t.co/ZhRHvFaPol and start earning rewards! #dysgu Cymraeg #aydysgwyr https://t.co/StuocFvCBk
h J R