Gwahoddiad i ddysgwyr ac unrhyw siaradwyr Cymraeg newydd yng Nghymru i gymryd rhan ar Banel Cyfryngau Cymru

Pam?

I ddweud beth ydych chi’n gwylio ar y teledu, ar-lein ac ar sianeli eraill ac i gasglu gwobrau fel talebau siopa Amazon!

 

Pryd?

Bob wythnos…i ateb cwestiynnau hawdd yn y Gymraeg – neu dewiswch yr opsiwn ddwyieithog i helpu.

 

Sut?

Ymunwch yma www.panelcyfryngau.cymru

Cyfle arall i ymarfer a defnyddio Cymraeg tu allan i’r dosbarth hefyd!

 

Mae Panel Cyfryngau Cymru yn cael ei redeg gan gwmni ymchwil TRP Research ar ran S4C. Rydym angen gwybod ba mor rhugl ydych chi yn y Gymraeg, i sicrhau bod ein panel yn cynrychioli poblogaeth Cymru.

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

@PCCMPW
Barod am y pêl-droed? ⚽Pob lwc Cymru yn Mhencampwriaeth Ewro '20 Gwylio neu gwrando? Ready for the football? ⚽Good luck Wales in the European Championships Watching or Listening? #CYMRU #ywalgoch #peldroed #CmonCymru #WAL #EURO2020 #TogetherStronger https://t.co/crtYx8egyl
h J R
@PCCMPW
Dysgu Cymraeg? Holiaduron syml am y rhaglenni teledu/cyfryngau eraill ry'ch chi'n gwylio. Gwobrau! https://t.co/vFKZhQQJXW Learning Welsh? Simple surveys about TV programmes /other media you watch. Rewards! Join here https://t.co/ZhRHvETewN #yagymraeg #dysgucymraeg https://t.co/Ho3aU9xSm0
h J R
@PCCMPW
Wyddech chi fod hi'n Ddiwrnod Twm Sion Cati? Did you know that it's Twm Sion Cati day? https://t.co/hfabXsmXVH
h J R
@PCCMPW
Dysgwyr Cymraeg ! Beth ydych chi'n gwylio ar deledu? Pa raglenni ydych chi'n hoffi - ar deledu, arlein, ar eich ffon, neu ar sianeli eraill a chyfryngau cymdeithasol Ymunwch: https://t.co/vFKZhQQJXW er mwyn dechrau casglu gwobrau! #dysgu Cymraeg #aydysgwyr https://t.co/4u9Bp8oPOP
h J R
@PCCMPW
Welsh Learners! Do YOU watch TV? Which programmes do YOU like? What did YOU watch last week – on TV, online, your phone, or on other channels and social media? Join https://t.co/ZhRHvFaPol and start earning rewards! #dysgu Cymraeg #aydysgwyr https://t.co/StuocFvCBk
h J R