Enillwyr Cystadleuaeth Y Pasg 2024

Llongyfarchiadau i Chris o Gastell-Nedd Port Talbot ar ennill yn ein cystadleuaeth Pasg – mae wedi derbyn Casgliad Pasg Hapus o siocledi Sarah Bunton. Mwynhewch y siocledi!

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

Something went wrong with the twitter. Please check your credentials and twitter username in the twitter settings.