Enillydd y Gystadleuaeth

Llongyfarchiadau i enillwyr ein cystadleuaeth ddiwethaf sef : Eurgain ac Alma o Gonwy; Gwyneth o Wynedd; Elfed o Abertawe a Valerie o Gaerdydd. Maen nhw i gyd wedi ennill blwch rhodd moethus Goodwash.

Ein Cystadleuaeth Nadolig fydd nesaf – mwy am hynny yn y man!